Wildan

Boy di syurga.

Nama Wildan yang mempunyai sebanyak 6 huruf membawa maksud sebagai Boy di syurga.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Wildan yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.