Umairah

permaisuri

Nama Umairah yang mempunyai sebanyak 7 huruf membawa maksud sebagai permaisuri. Sesuai dengan bawaan maksud nama Umairah yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.