Shah

King.

Nama Shah yang mempunyai sebanyak 4 huruf membawa maksud sebagai King.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Shah yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.