Raihana

Keharuman mawar.

Nama Raihana yang mempunyai sebanyak 7 huruf membawa maksud sebagai Keharuman mawar.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Raihana yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.