Qayyum

abadi, kekal

Nama Qayyum yang mempunyai sebanyak 6 huruf membawa maksud sebagai abadi, kekal. Sesuai dengan bawaan maksud nama Qayyum yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.