Nora

Light.

Nama Nora yang mempunyai sebanyak 4 huruf membawa maksud sebagai Light.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Nora yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.