Nazirah

Pemerhati, penyelia.

Nama Nazirah yang mempunyai sebanyak 7 huruf membawa maksud sebagai Pemerhati, penyelia.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Nazirah yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.