Mukhlis

yang ikhlas

Nama Mukhlis yang mempunyai sebanyak 7 huruf membawa maksud sebagai yang ikhlas. Sesuai dengan bawaan maksud nama Mukhlis yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.