Mateen

Pepejal, berterusan, sukar, substantif.

Nama Mateen yang mempunyai sebanyak 6 huruf membawa maksud sebagai Pepejal, berterusan, sukar, substantif.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Mateen yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.