Mardhiah

Orang yang disayangi dan dihormati oleh semua.

Nama Mardhiah yang mempunyai sebanyak 8 huruf membawa maksud sebagai Orang yang disayangi dan dihormati oleh semua.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Mardhiah yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.