Fayyad

Melimpah, murah hati

Nama Fayyad yang mempunyai sebanyak 6 huruf membawa maksud sebagai Melimpah, murah hati. Sesuai dengan bawaan maksud nama Fayyad yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.