Dania

menghampiri

Nama Dania yang mempunyai sebanyak 5 huruf membawa maksud sebagai menghampiri. Sesuai dengan bawaan maksud nama Dania yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.