Az-zahra

Sangat baik dan pintar.

Nama Az-zahra yang mempunyai sebanyak 8 huruf membawa maksud sebagai Sangat baik dan pintar.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Az-zahra yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.