Affan

orang lagi Maha Pengampun.

Nama Affan yang mempunyai sebanyak 5 huruf membawa maksud sebagai orang lagi Maha Pengampun.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Affan yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.