Adyan

nabee A dinamakan dengan nama ini.

Nama Adyan yang mempunyai sebanyak 5 huruf membawa maksud sebagai nabee A dinamakan dengan nama ini.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Adyan yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak lelaki.