Adeena

Soleh, nasib baik.

Nama Adeena yang mempunyai sebanyak 6 huruf membawa maksud sebagai Soleh, nasib baik.. Sesuai dengan bawaan maksud nama Adeena yang boleh digunakan sebagai nama muslim untuk anak perempuan.